OM OSS

Grota Granitt – du kan stole på oss

Grota Byggefirma er på det norske markedet siden 2004. Firmaet driver med byggetjennestene og har mange gode kunder.

Våre kunder stoler på oss fordi vi er:

  • Punktlig

  • Har konkurransedyktige priser

  • Yter tjennester av høyest kvalitet

  • Arbeider sammen med beste ingenører og arkitekter

  • Har et individuelt forhold til hver av våre kundene

Ved utføring av bygge- og renoveringstjennester har vi lagt merke til at våre kunder vil ha kun stoffer av høeste kvalitet. Vi tilbyr derfor våre kundene produkter av stein. Ny avdeling i vår firma driver med natursten, hovedsakelig med granitt. Den nye avdelingen heter derfor Granitt Grota.

Høyeste kvalitetsvarer behøver ikke å vare dyre varer. Vårt tilbud gjelder alle personer, som seter på eleganse og stil. Vi har et individuell forhold til hver av prosjektene vi har på bordet.

Vi får lov å presentere oss som handelsrepresentant av firma HODER i Norge. Firma HODER er et polsk firma med et europeisk renomee. Firmaets prosjekter gjelder granitt, marmor og sammensetninger av diesse. Ytterligere opplysinger er tilgjengelige på HODER-internettside.

For mer informasjon ber vi om kontakt med oss.